گروه تولیدی پرشین فوم

صندلی نیسان قدیم
صندلی نیسان قدیم

صندلی نیسان قدیم

تولید فوم صندلی
تولید فوم صندلی
صندلی VIP
صندلی VIP

فوم کفی 206

فوم پشتی پراید 132

فوم کفی پرشیا TU5

فوم کفی دوو (مزدا دوکابین)

فوم کفی FH

فوم کفی پراید

صندلی مزدا دوکابین

صندلی مزدا تک کابین

مقالات

  • صندلی خودرو

    تولید صندلی خودرو  گروه تولیدی پرشین فوم: تاریخچه تولید صندلی خودرو حدود که بیش از 4 دهه  می باشد که در

  • فوم سرد فوم های خودرویی

    فوم سرد خودرو تمامی فوم خودروها باید از مواد فوم سرد باشد که در سالهای اخیر این مواد از کشورهایی که

  • کیفیت فوم سرد

    فوم ها در صنایع مختلف از مواد اولیه مهم در تولید به حساب می آیند برای مثال در صنعت کالای خواب