Author Archives for taghvaei

فوم سرد

فوم های خودرویی

نوامبر 7, 2020 9:35 ق.ظ Published by Leave your thoughts

فوم سرد خودرو تمامی فوم خودروها باید از مواد فوم سرد باشد که در سالهای اخیر این مواد از کشورهایی...


کیفیت فوم سرد

اکتبر 24, 2020 11:15 ق.ظ Published by Leave your thoughts

فوم ها در صنایع مختلف از مواد اولیه مهم در تولید به حساب می آیند برای مثال در صنعت کالای...